Hizmetlerimiz > Dış Ticaret Standardizasyon Uygulamaları


Kontrol Belgeleri Uygulamaları


• Kontrol belgesi başvurusunda bulunacak firmanın kontrol belgesi gerekliliğinin ilgili mevzuata dayanarak tespit edilmesi
• Başvuru için gerekli dokümanların belirlenmesi ve firmaya bildirilmesi
• Gerekli Dokümanların ilgili başvuru birimlerine teslimi
• İlgili otorite birimleri ile irtibata geçilmesi
• İlgili birimlerce talep edilen diğer belgelerin/bilgilerin başvuru sahibi firmaya bildirilmesi
• Talep edilen belgelerin/bilgilerin başvuru sahibi firmadan temin edilerek ilgili başvuru birimlerine iletilmesi (eğer mevcut ise)
• Başvuru sonucunun (kontrol belgesinin) ilgili başvuru birimlerinden sağlanarak başvuru sahibi firmaya iletilmesi

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Uygunluk Belgesi

• Değerlendirmesi Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) tarafından yapılan, ithalatta uygunluk değerlendirmesine tabi ürünlerin GTİP kodlarının firmaya bildirilmesi (muafiyet veya istisnaların bildirilmesi)
• PİGM’ne yapılacak başvuru ile ilgili başvuru belgelerinin hazırlanması
• Başvuru belgeleri ile PİGM’ne başvurunun yapılması
• İlgili otorite birimleri ile irtibata geçilmesi
• Talep edilen diğer belgelerin/bilgilerin başvuru sahibi firmaya bildirilmesi (eğer mevcut ise)
• Belgelerin/bilgilerin başvuru sahibi firmadan temin edilerek ilgili başvuru birimlerine iletilmesi
• Başvuru sonucunun (PİGM uygunluk belgesinin) ilgili başvuru birimlerinden sağlanarak başvuru sahibi firmaya iletilmesi

Atom Enerjisi Kurumu Uygunluk Belgesi Alınması

• Değerlendirmesi Atom Enerjisi Kurumu (AEK) tarafından yapılan, ithalatta uygunluk değerlendirmesine tabi ürünlerin GTİP kodlarının firmaya bildirilmesi ( muafiyet veya istisnaların bildirilmesi)
• AEK’na yapılacak başvuru ile ilgili başvuru belgelerinin hazırlanması
• Başvuru belgeleri ile AEK’na başvurunun yapılması
• İlgili otorite birimleri ile irtibata geçilmesi
• Talep edilen diğer belgelerin/bilgilerin başvuru sahibi firmaya bildirilmesi (eğer mevcut ise)
• Belgelerin/bilgilerin başvuru sahibi firmadan temin edilerek ilgili başvuru birimlerine iletilmesi
• Başvuru sonucunun (AEK uygunluk belgesinin) ilgili başvuru birimlerinden sağlanarak başvuru sahibi firmaya iletilmesi

Emniyet Genel Müdürlüğü Uygunluk Belgesi Alınması

• Değerlendirmesi Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan, ithalatta uygunluk değerlendirmesine tabi ürünlerin GTİP kodlarının firmaya bildirilmesi (muafiyet veya istisnaların bildirilmesi)
• EGM’ne yapılacak başvuru ile ilgili başvuru belgelerinin hazırlanması
• Başvuru belgeleri ile EGM’ne başvurunun yapılması
• İlgili otorite birimleri ile irtibata geçilmesi
• Talep edilen diğer belgelerin/bilgilerin başvuru sahibi firmaya bildirilmesi (eğer mevcut ise)
• Talep edilen belgelerin/bilgilerin başvuru sahibi firmadan temin edilerek ilgili başvuru birimlerine iletilmesi
• Başvuru sonucunun (EGM uygunluk belgesinin) ilgili başvuru birimlerinden sağlanarak başvuru sahibi firmaya iletilmesi

Karayolları Genel Müdürlüğü Uygunluk Belgesi Alınması

• Değerlendirmesi Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan, ithalatta uygunluk değerlendirmesine tabi ürünlerin GTİP kodlarının firmaya bildirilmesi (muafiyet veya istisnaların bildirilmesi)
• KGM’ne yapılacak başvuru ile ilgili başvuru belgelerinin hazırlanması
• Başvuru belgeleri ile KGM’ne başvurunun yapılması
• İlgili otorite birimleri ile irtibata geçilmesi
• Talep edilen diğer belgelerin/bilgilerin başvuru sahibi firmaya bildirilmesi (eğer mevcut ise)
• Belgelerin/bilgilerinin başvuru sahibi firmadan temin edilerek ilgili başvuru birimlerine iletilmesi
• Başvuru sonucunun (KGM uygunluk belgesinin) ilgili başvuru birimlerinden sağlanarak başvuru sahibi firmaya iletilmesi

Türk Standartları Enstitüsü Uygunluk Belgesi Alınması

• Değerlendirmesi Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan, ithalatta uygunluk değerlendirmesine tabi ürünlerin GTİP kodlarının firmaya bildirilmesi (muafiyet veya istisnaların bildirilmesi)
• TSE’ne yapılacak başvuru ile ilgili başvuru formunun doldurulması (ithalatçı firma ve ithalata tabi ürün ile ilgili bilgilerin forma yazılması)
• Başvuru eki belgelerin firmaya bildirilmesi:

Fatura veya proforma fatura fotokopisi
İmza Sirküleri veya vekaletname sureti

• Aşağıdaki Belgelerden Biri;

Tescil Edilen Gümrük Beyannamesi
Antrepo Beyannamesi
Özet Beyan
Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb)

• Başvuru formları ve ekleri ile TSE-İlgili Temsilciliğine başvurunun yapılması
• İlgili otorite birimleri ile irtibata geçilmesi
• İlgili birimlerce talep edilecek belgelerin/bilgilerin başvuru sahibi firmaya bildirilmesi (eğer mevcut ise)
• Talep edilecek belgelerin/bilgilerin başvuru sahibi firmadan temin edilerek ilgili başvuru birimlerine iletilmesi
• Başvuru sonucunun (TSE uygunluk belgesinin) ilgili başvuru birimlerinden sağlanarak başvuru sahibi firmaya iletilmesi

Telekomünikasyon Kurulu Onay Belgesi Alınması

• Gerekli Dokümanların ilgili başvuru birimlerine teslimi
• İlgili başvuru birimleri ile irtibata geçilmesi
• İlgili birimlerce talep edilecek belgelerin/bilgilerin başvuru sahibi firmaya bildirilmesi (eğer mevcut ise)
• Talep edilecek belgelerin/bilgilerin başvuru sahibi firmadan temin edilerek başvuru birimlerine iletilmesi
• Başvuru sonucunun, başvuru birimlerinden sağlanarak başvuru sahibi firmaya iletilmesi