Hizmetlerimiz: Gümrükleme Hizmetlerimiz

İthalat İşlemleri

• Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Tespiti
• Menşe Tespiti
• Gümrük Vergilerinin ve Eş Etkili Mali Yükümlülüklerin Hesaplanması
• Gerekli Belgelerin Belirlenmesi ve Alınması
• Serbest Dolaşıma Giriş İşlemlerinin Yürütülmesi
• Geçici İthalat izinlerinin alınması
• Bedelsiz İthalat izinlerinin alınması

İhracat İşlemleri


• Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Tespiti
• Menşe Tespiti
• Gümrük Vergilerinin ve Eş Etkili Mali Yükümlülüklerin Hesaplanması
• Gerekli Belgelerin Belirlenmesi ve Alınması

Evrak Takibi

• Gerekli Dokümanların ilgili başvuru birimlerine teslimi
• İlgili başvuru birimleri ile irtibata geçilmesi
• İlgili birimlerce talep edilen diğer belgelerin/bilgilerin başvuru sahibi firmaya bildirilmesi
• Talep edilen belgelerin/bilgilerin başvuru sahibi firmadan temin edilerek ilgili başvuru birimlerine iletilmesi (eğer mevcut ise)
• Başvuru sonucunun ilgili başvuru birimlerinden sağlanarak başvuru sahibi firmaya iletilmesi

Gümrüklerde Teminat Uygulamaları

• Global teminat uygulamaları
• Teminat çözümü için gerekli bilgi ve belgelerin firmaya iletilmesi
• Teminatın çözülmesi için gümrük idaresine dilekçe ve eki belgeler ile başvurulması
• Gümrük İdaresince yapılacak incelemeler sonucunda teminat çözümü ile ilgili sonucun firmaya iletilmesi