Hizmetlerimiz > İthal İzinleri

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü İthal İzinlerinin Alınması

• Gerekli Dokümanların Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne teslimi
• İlgili başvuru birimleri ile irtibata geçilmesi
• İlgili birimlerce belirlenen ilave belgelerin/bilgilerin başvuru sahibi firmaya bildirilmesi
• Belgelerin/bilgilerin başvuru sahibi firmadan temin edilerek ilgili başvuru birimlerine iletilmesi
• Başvuru sonucunun ilgili başvuru birimlerinden sağlanarak başvuru sahibi firmaya iletilmesi

Çevre Bakanlığı İthal İzinlerinin Alınması

• Gerekli Dokümanların ilgili başvuru birimlerine teslimi
• İlgili başvuru birimleri ile irtibata geçilmesi
• İlgili birimlerce belirlenen ilave belgelerin/bilgilerin başvuru sahibi firmaya bildirilmesi
• Belgelerin/bilgilerin başvuru sahibi firmadan temin edilerek ilgili başvuru birimlerine iletilmesi
• Başvuru sonucunun ilgili başvuru birimlerinden sağlanarak başvuru sahibi firmaya iletilmesi